Środki ochrony roślin bezsprzecznie odpowiadają za prawdziwą rewolucję w rolnictwie. Dzięki nim o bezpieczeństwo upraw mogą być spokojni zarówno rolnicy, jak i ich klienci. Należy jednak pamiętać, że są to szczególne preparaty, których wykorzystywanie obarczone jest oddzielnymi przepisami. Aby mogły nam służyć w pełni, należy znać prawne i ekologiczne konsekwencje ich użycia. Dzięki temu ochronimy siebie, uprawy oraz środowiska naturalne przed poważnymi konsekwencjami.

Użycie środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin wyróżniają się olbrzymią skutecznością oraz pewnym działaniem, obowiązujące prawo znacznie reguluje jednak kwestie ich użycia. W myśl ustawy o ochronie roślin w zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników, są to preparaty, które powinny być wykorzystywane w ostateczności, czyli po wszystkich naturalnych, agrotechnicznych i integrowanych metodach. Ma to oczywiście bezpośrednie uzasadnienie ekologiczne – wysoka skuteczność wiąże się niestety ze sporą siłą rażenia, a nieumiejętne wykorzystywanie środków ochrony roślin może mieć katastrofalne konsekwencje dla środowiska naturalnego, w tym gleby i wód.

Przechowywanie środków ochrony roślin

Niemniej ważne od samego użycia, będzie także odpowiednie przechowywanie preparatów. Najważniejsza okaże się szczelność opakowań – już w sklepie należy upewnić się, czy środki zapakowane są w oryginalne i w pełni szczelne opakowania. Szczelność będzie niezwykle ważna także podczas przechowywania. Posiadając środki ochrony roślin musimy być pewni, że nie trafią w niepowołane ręce – szczególnie zagrożone będą dzieci i zwierzęta, które przez przypadek mogą połknąć preparat. Pamiętajmy także o tym, że do zakupu niektórych substancji uprawnione są jedynie osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu odpowiedniego szkolenia.

Ewidencja

Osoby wykorzystujące środki ochrony roślin, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji, w której uwzględnią nazwy roślin, powierzchnię ich upraw, wraz z powierzchnią wykonywania zabiegów ochronnych konkretne daty i ich wykonywania, nazwy wykorzystywanych preparatów i ich dawki, dokładną przyczynę zastosowania środka. Prawo nakłada na właściciela gruntu obowiązek przechowywania ewidencji przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu.

Kto może wykonywać zabiegi ochrony roślin?

Środki ochrony roślin posiadają szczególny status prawny i w związku z tym wyłącznie osoby uprawnione mogą przeprowadzać zabiegi ochronne z ich użyciem. Pracownicy powinni mieć ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wydawane na okres 5 lat), oprócz tego muszą zadbać także o sprzęt – opryskiwacze powinny mieć potwierdzenie sprawności technicznej.

Kiedy wykonywać zabiegi ochrony roślin?

Prawo precyzuje także warunki niezbędne do przeprowadzenia zabiegu ochrony roślin. Wybierzmy bezwietrzny dzień (prędkość wiatru nie może przekraczać 3 m/s), opryski nie mogą być wykonywane bliżej niż 5 km od dróg publicznych i 20 m od zabudowań (w tym obiektów inwentarskich, pasiek, rezerwatów przyrody). Osoba przeprowadzająca zabieg nie może spożywać alkoholu dzień przed nim i dzień po nim, podczas prac musi natomiast założyć odzież ochronną, a po nich dokładnie się umyć i przepłukać usta.

Konsekwencje prawne

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nakładać kary na osoby niestosujące się do przepisów ustawy. Najpoważniejsze konsekwencje będą groziły za wykorzystanie zbyt mocnych środków oraz środków nielegalnych, należy liczyć się także z konsekwencjami za nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji, przeprowadzanie zabiegu przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień lub uchybienia podczas przeprowadzania samych prac.

Artykuł został przygotowany przez firmę handlową JOL-MET, która zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem rolników w maszyny i akcesoria rolnicze oraz środki ochrony roślin.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ