Blaszane garaże o solidnej konstrukcji stanowią popularną alternatywę dla ich murowanych odpowiedników. Zwłaszcza że firmy zajmujące się sprzedażą blaszaków dostarczają zazwyczaj już gotowe garaże. Często decydujemy się też na postawienie tymczasowych konstrukcji tego typu na czas budowy domu lub właściwego garażu. Niezależnie od tego, czy ma to być budynek stały, czy planujemy postawić go tylko na krótki czas, pojawia się zasadnicze pytanie — czy potrzebne będzie pozwolenie na budowę? W poniższym tekście przedstawimy, jak ta kwestia wygląda w przepisach prawnych.

Kiedy budowa blaszaka nie wymaga pozwolenia?

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane (Art. 29 ust. 1 pkt 2), pozwolenia nie wymaga parterowy garaż wolnostojący do 35 m2 powierzchni zabudowy. Pod ten sam punkt podlegają także inne niskie budynki gospodarcze jak altany, przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe).

Trzeba jednak pamiętać, że łączna liczba takich obiektów na danej działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 jej powierzchni. Jeśli będziemy chcieli postawić ich więcej, niezbędne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę.

Oczywiście fakt, że nie potrzebujemy pozwolenia, nie oznacza, iż możemy taką konstrukcję po prostu postawić. Zamiar budowy trzeba będzie zgłosić w odpowiednim organie administracji państwowej. O samych zgłoszeniach napiszemy więcej w dalszej części tekstu.

garaż blaszany - Garaże Interstal

Zdjęcie pochodzi ze strony https://www.garazeinterstal.pl/.

Budynek tymczasowy a pozwolenie na budowę

Jak wspomniano we wstępie, nie zawsze planujemy wzniesienie stałego garażu z blachy. Postawienie tymczasowego budynku, czyli niepołączonego na stałe z gruntem, który planujemy rozebrać lub przenieść również nie wymaga pozwolenia.

W myśl przytoczonej wyżej ustawy (Art. 29 ust. 1. pkt 12), tymczasowe obiekty budowlane można postawić bez pozwolenia, jeśli będą one stać nie dłużej niż przez 120 dni od chwili rozpoczęcia ich budowy (stan prawny z kwietnia 2019 wg Prawo budowlane). Jest to wyraźnie krótszy okres niż ten obowiązujący jeszcze rok temu (180 dni wg wersji ustawy umieszczonej na stronie sejmu w chwili pisania tego artykułu).

Podobnie jak w przypadku budynków stałych, konstrukcje tymczasowe również trzeba zgłaszać w odpowiednich organach administracyjnych.

Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem zamiaru budowy?

Zanim wybierzemy się do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, aby zgłosić zamiar budowy blaszaka, musimy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim musimy znać przeznaczenie działki (np. rolna, siedliskowa, inwestycyjna, budowlana etc.), wytyczne określone w planie budowlanym oraz wiedzieć, czy jest na niej w ogóle dopuszczona możliwość zabudowy w danym zakresie. Trzeba także znać dokładne cechy konstrukcji jak np. jej wysokość, wielkość czy kąt nachylenia dachu. Kwestię zgłoszenia budowy trzeba załatwić nie później niż na 30 dni przed planowanym jej rozpoczęciem.

Dodatkowo do składanego przez nas zgłoszenia musi być dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością i działką w celach budowlanych. Odpowiednie druki można znaleźć na stronach internetowych wymienionych wyżej instytucji.

Potrzeba też będzie mapka sytuacyjna w skali 1:1000 i plan budynku. Ten ostatni powinniśmy bez problemu uzyskać od producenta naszego blaszaka. W przypadku konstrukcji tymczasowych (mieszczących się w przytoczonych wyżej wymiarach), które zamierzamy przenieść, trzeba uwzględnić ten fakt przy zgłoszeniu i przedstawić powyższe informacje także dla jego ostatecznego położenia.

Choć formalności związane ze zgłoszeniem budowy lub uzyskaniem stosownego pozwolenia bywają uciążliwe i wiążą się z nimi pewne trudności, warto ich dopełnić. Zignorowanie przepisów może się bowiem bardzo nieprzyjemnie skończyć. Samowola budowlana jest dość surowo karana — może zapaść wyrok nie tylko dotkliwej grzywny, czy nakazu rozbiórki blaszaka, ale też ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia na okres sięgający dwóch lat.

Podsumowanie

Ustalenie, czy planowany przez nas blaszak będzie wymagał pozwolenia na budowę, jest kluczową kwestią, którą trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Niedopełnienie tego typu formalności może bowiem przynieść bardzo przykre konsekwencje. Dobrze jest na bieżąco sprawdzać przepisy, gdyż potrafią się one dość dynamicznie zmieniać. Na chwilę obecną jednak postawienie małej, parterowej konstrukcji do 35 m2 wymaga najwyżej zgłoszenia zamiaru budowy w odpowiednim dla miejsca zamieszkania organie administracji państwowej.

[Głosów:129    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ